นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Toner-Thailand.com ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไชต์ของเรา ทางเราจึงขอเรียนให้ผู้ท่านทราบว่า Toner-Thailand.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานเว็บไชต์ของเราเป็นอย่างไร และจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา ได้โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร อย่างไรก็ตาม ในสอบถามข้อมูลสินค้า การขอใบเสนอราคา และ การสั่งซื้อสินค้า เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเพื่อจัดส่งสินค้า หรือ ติดต่อท่านในกรณีจำเป็น ซึ่งเราจะพยายามให้ท่านรู้เมื่อจะเก็บข้อมูลว่า เราจะใช้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างไร โดยความยินยอมของท่านเป็นเบื้องต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นใน กรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็นเท่านั้น

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัวระดับเดียวกับเรา